Politikamız
02 Kasım 2018

 

      Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, yasalarla belirlenen halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik görevlerini; TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp memnuniyetlerini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

      Yeterliliği kanıtlanmış uzman kadrosuyla sunduğu kaliteli laboratuvar hizmetlerini tarafsızlık, gizlilik, izlenebilirlik, bağımsız karar verme, doğruluk ilkeleri çerçevesinde; teknolojik gelişmeleri izleyerek ulusal/uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları ve dış kalite kontrol programlarını uygulayarak güvenilir ve zamanında analiz sonuçları üretir.

         Analiz çalışmalarına katılan bütün laboratuvar personeli müşteri taleplerini de dikkate alarak  KYS dokümanlarını öğrenerek politika ve prosedürlerini tüm çalışmalarında uygular.

        Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı; çalışanlarını her  türlü baskıdan uzak tutmayı, kalite yönetim sistem standartlarına uymayı ve kalite yönetimi sistemlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.