Tarihçe
07 Ocak 2019

         Cumhuriyetimizin ilk Halk Sağlığı Laboratuvarları 1928 yılında Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) bünyesinde, hızla yayılan enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede periferal düzeyde spesifik laboratuvarlar olarak kurulmaya başlanmıştır. 1950’li yıllardan itibaren halk sağlığının korunması amacı ile yürütülecek laboratuvar hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması tartışılmaya başlanmış ve Hıfzıssıhha Enstitüsü Şubeleri açılması gündeme gelmiş 16 ilde bölgesel düzeyde hizmet vermek üzere şube açılmasına ilişkin prensip kararı alınmıştır.

      Ülkemizde 1960’lı yıllarda büyük epidemiler meydana gelmiştir. Dünya’da 1965 İran,1966 Irak’ta ortaya çıkan kolera salgınından sonra, özellikle bu epidemileri önlemeye yönelik olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 1.ve 3. maddesi, 3017 sayılı S.S.Y.B Teşkilat ve Memurları Kanunu’nun 1.33. ve 35. maddeleri (181sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır), 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 2, 9. ve 43. maddeleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 6 Aralık 1967 tarih ve 3235 sayılı “Halk Sağlığı Laboratuvarları Kuruluşu Hakkında Genelge” doğrultusunda 1967 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

       Laboratuvarımız 3 Şubat  1969 gün ve 270 sayılı onay ile Ankara (Etimesgut)  Halk Sağlığı Laboratuvarı adı ile 17. Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kurulmuştur. 
       
       Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 14.05.2012 tarih ve 2012/7532 sayılı yazısı kapsamında L1  düzeyinde bölge HSL statüsü kazanmıştır.