Tüberküloz Laboratuvarı
02 Kasım 2018

       Tüberküloz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (RG: 25/10/2015-29513) kapsamında Ankara ve bağlı illerde bulunan VSD den gelen numunelere yönelik Mikroskobi ve Kültür kapsamında Düzey II bölge laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.Çalışılan parametre ve kullanılan metotlar için tıklayınız...