Kalite Yönetim Birimi
02 Kasım 2018

          Kurumda kalite sistemlerine uygun Kalite Yönetim Sistemi kurar, geliştirir, bu sistemi sürdürülebilir kılmak için, dokümantasyon ve veri akışını standardize eder, kalite altyapısını güçlendirir, ilgili iç/dış birimlerle koordinasyon sağlar.