Su Numune Kabul Birimi ve Raporlandırma Birimi
02 Kasım 2018

         Su Numune Kabul Birimi Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı’ na gelen su numunelerini numune kabul  kriterlerine   göre kabul eder, ilgili laboratuvara iletir.
         Raporlandırma Birimi Klinik dışı analiz Laboratuvarları’ ndan çıkan sonuçlara ait nihai raporların kontrolünü yapar, Laboratuvar Sorumlusu’ nun onayına sunar ve yayınlar.