Sıtma Laboratuvarı
02 Kasım 2018

         Sıtma Laboratuvarı 17/02/2016 tarih ve 141 sayılı yazıdaki THSK Genelgesine (2016/2) uygun olarak çalışmaktadırİl genelinde sürveyans çalışmaları kapsamında alınan kan yaymalarının tümü ve bağlı bulunan L2 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarından gelen sıtma paraziti pozitif bulunan yaymaların tümü ile negatif bulunan yaymaların %20’si Plasmodium spp. yönünden değerlendirilip gerekli bildirimler yapılmaktadır.