Görev ve Yetkiler
02 Kasım 2018

                                                              ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
YETKİLERİ:

      Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 14.05.2012 tarihli ve 2012/7532 sayılı yazısı kapsamında ve 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış “Halk Sağlığı Labortuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereklerine uygun şekilde L1 düzeyinde hizmet vermektedir.


GÖREVLERİ:

 1.  Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alan tanı/tarama testleri (Tıbbi biyokimya, mikrobiyoloji ve tüberküloz) kapsamında tanıya yardımcı test ve analizleri yapmak.

 2. Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri ( her türlü kan, idrar, balgam ve bunun gibi) biyolojik numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

 3. Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek.

 4. Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak, analizlerini yapmak, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek.

 5. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

 6. Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

 7. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapmak.

 8. Ruhsatlandırma, denetim, ve kontrol izlemeye yönelik İçme suları, içme ve kullanma suları, kaynak suları, kaplıca suları, havuz suları, doğal mineralli sular, diyaliz ve hemodiyaliz sularıın kimyasal mikrobiyolojik analizlerini yapmak.

 9. İçme ve kullanma sularında legionella türlerinin tanımlanmasına yönelik analizleri yapmak.

 10. Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.

 11. Kurumca faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.