Merkezi (Tıbbi) Tahlil Laboratuvarı
02 Kasım 2018

          Ankara iline bağlı  birinci basamak sağlık   kuruluşlarından (ASM,TSM vb. ) gelen kan ve idrar numunelerinde  Biyokimya, Hormon, Hemogram, ELİSA, Kan Grubu, Sedimantasyon ve Serolojik analizler yönünden hizmet vermektedir.
 
         Analiz sonuçlarına, numunenin verildiği bir sonraki iş günü sonunda, web sitemizden veya aile hekiminizden ulaşabilirsiniz.