Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
02 Kasım 2018

    *     İlgili yönetmeliklerle  içme suları, içme ve kullanma suları, kaynak suları, kaplıca suları, havuz suları, doğal mineralli sular ve hemodiyaliz  suları analizlerinin yapılmaktadır.

    *    Ankara ili sınırları içerisinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına (merkez dahil 16 ilçe)  Tıbbi Tahlil Labaratuvar hizmeti verilmektedir.
          - Aile Sağlığı Merkezi (400 Asm   1600 Aile Hekimi sayı değişebilmektedir.)
          - Toplum Sağlığı Merkezi (25)
          - Verem Savaş Dispanseri (7)
          - AÇSAP(8)
          - Talasemi  Tanı Merkezi
          - Deri ve Zührevi Hastalıklar Merkezi
          - Entegre Hastaneler (Bala,Kalecik,Güdül) 

    *     Sağlık Bakanlığı’nın 24.09.2008 tarih ve 10823 sayılı yazısı ile Tüberküloz Bölge Laboratuvarı,Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 79164558 sayılı yazısı ile Legionella Bölge Laboratuvarı,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  17/02/2016 tarih ve 141 sayılı yazısı ile Sıtma Laboratuvarları olarak Ankara Halk sağlığı Laboratuvarı bünyesinde ayrı birer ünite olarak çalışmalarını sürdürmektedir.