Yönetmelikler
07 Ocak 2019

--İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik.Yönetmeliği görmek için tıklayınız..                                                                                   --Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik.Yönetmeliği görmek için tıklayınız..                                                                                                 --Yüzme Havuzlarının  Tabi Olacağı  Sağlık  Esasları Hakkında Yönetmelik.Yönetmeliği görmek için tıklayınız..                                              --Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.Yönetmeliği görmek için tıklayınız..                                                                                                                                                                                                                    --Kaplıcalar Yönetmeliği.Yönetmeliği görmek için tıklayınız..                                                                                                                                    --Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.Yönetmeliği görmek için tıklayınız